ระบบ EDI

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ EDI


Electro De-Ionization เป็นขบวนการที่ผลิตน้ำบริสุทธิ์ด้วยการใช้ระบบ กระบวนการผลิตน้ำ DI (De-Ionization) ร่วมกับระบบไฟฟ้า โดยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องล้างคืนรูป สารกรองด้วย กรด-ด่าง อีกต่อไป

ดังนั้นระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์ด้วย EDI System จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับความต้องการในการผลิตน้ำบริสุทธิ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

สอบถามบริการโทร : 089-221-0496 ,028069367

Email : pornchai.pcs@gmail.com