ระบบ R.O

ระบบ R.O. ( Reverse Osmosis System)


ระบบ RO (Reverse Osmosis System) คืออะไร

ระบบ RO (Reverse Osmosis System) เป็น ระบบการกรองโดยใช้เยื่อยกรองชนิดแบบพิเศษที่เราเรียกกันว่า Membrane ซึ่งทำมาจากใยสังเคราะห์เซลลูโลส มีความละเอียดสูงและด้วยคุณสมบัติของความละเอียดที่สูงมากนี้ ทำให้สารละลาย สิ่งปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก,สารตะกั่ว และรวมเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านเยื่อกรองนี้ไปได้

จึงมีเพียงน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่ สามารถซึ่มผ่านได้ สิ่งปนเปื้อนที่ถูกดักไว้ในเยี่อกรองจะถูกกำจัดออกจากระบบในทันที่ เพื่อป้องกันการตกค้างสะสม ภายในเครื่องโดยจะแยกออกคนละทางกับน้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านการแกรองแล้ว

RO_schematic

สนใจบริการโทร : 089-221-0496 ,028069367

Email : pornchai.pcs@gmail.com