ล้างคืนรูปเรซิ่นจับโลหะหนัก

บริการล้างคืนรูปเรซิ่นจับโลหะหนัก (Regen Cation Resin)


กระบวนการ การกำจัดความกระด้าง หินปูน แคลเซียม แมกนีเซียม ใช้หลักการทำงานแลกเปลี่ยนประจุระหว่างตัวสารกรองกับประจุในน้ำ เป็นชนิด Cation ทำหน้าที่กำจัดหรือจับสารละลายประจุบวก เช่น หินปูน เป็นต้น มี Ionic Form เป็นชนิด Na (โซเดียม) Regenerate ด้วย NaCl ใช้สำหรับระบบ Softener หรือ กำจัดหินปูน เหมาะสำหรับระบบการทำน้ำอ่อน

สอบถามบริการโทร : 089-221-0496 , 028069367

Email : pornchai.pcs@gmail.com