ระบบกรองน้ำ

ระบบผลิตน้ำอ่อน (Water softener)


 Water Softener (การกรองความกระด้าง / น้ำอ่อน)

ระบบกรองน้ำ Water Softener System เป็นระบบกรองน้ำใช้วิธีการกรองความกระด้าง หรือที่เรียกกันว่า การกรองน้ำอ่อน คือ แร่ธาตุแคลเซียม และแมกนีเซียม ซึ่งเป็นสาเหตุของตะกรันที่จับอยู่ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนต่างๆ ทำให้อัตราการแลกเปลี่ยน ความร้อนของอุปกรณ์ลดลง

ระบบกรองน้ำ  Water Softener บรรจุไว้ด้วยสารกรองคือ Resin ที่มีคุณสมบัติในการกรองเอาความกระด้างออกจากน้ำได้ ทำให้ น้ำกระด้างกลายเป็นน้ำอ่อน ซึ่งเท่ากับเป็นการจำกัดต้นเหตุของตะกรันและการตกตะกอนออกโดยตรง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการกรองความกระด้างออกจากน้ำแล้วนำไปใช้กับเครื่องจักร เช่น Boiler จะทำให้ลดขั้นตอนการดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งานของ เครื่องจักรได้อย่างดีอีกด้วย

สอบถามบริการ
สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ระบบกรองน้ำ  Water Softener System, การกรองความกระด้างในน้ำ, ระบบทำน้ำอ่อน

โทร : 089-221-0496 ,028069367

Email : pornchai.pcs@gmail.com