ล้างคืนรูปเรซิ่น

การรีเจนเลส ( regemerant resin) แลกเปลี่ยนไอออน(resin)          


ประโยชน์ของกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน การ รีเจนเลส

เรซิ่นแลกเปลี่ยนไอออนสามารถกำจัดสารละลายต่างๆ  ที่อยู่ในรูปไอออนได้  อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนไอออน  ไม่เหมาะสมกับสารละลาย (TD) ที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 700 มก./ล เพราะ เป็นวิธีที่ไม่ประหยัดวิธีที่เหมาะสม กว่ามากคววรเป็น reverse  osmosis หรือ electrolysis
กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนนี้สามารถใช้ทำความสะอาดน้ำ เพื่อกำจัดสารมลทิน เฉพาะอย่างในน้ำได้ดังต่อไปนี้

ประโยชน์ของกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน เรซิ่นแลกเปลี่ยนไอออนสามารถกำจัดสารละลายต่างๆ  ที่อยู่ในรูปไอออนได้  อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนไอออน  ไม่เหมาะสมกับสารละลาย (TD) ที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 700 มก./ล เพราะ เป็นวิธีที่ไม่ประหยัดวิธีที่เหมาะสม กว่ามากคววรเป็น reverse  osmosis หรือ electrolysis
กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนนี้สามารถใช้ทำความสะอาดน้ำ เพื่อกำจัดสารมลทิน เฉพาะอย่างในน้ำได้ดังต่อไปนี้

  1. กำจัดความกระด้าง
  2. กำจัดความเป็นไบคาร์บอเนต
  3. กำจัดเกลือแร่ทุกชนิดเพื่อผลิตน้ำบริสุทธิ์

ระบบน้ำ
ระบบน้ำช่วยลดความกระด้างโรงงาน การรีเจนเลส ( regemerant resin) แลกเปลี่ยนไอออน(resin)
ฟืนฟูสภาพเรซิ่น
ระบบน้ำโรงงาน
ล้างเรซิ่น
เปลี่ยนสารกรองโรงงาน
ล้างเมมเบรน
ล้างเมมเบรน กรองน้ำทะเล

มีถัง Mix Bed Resin สำรองให้บริการ ค่าน้ำที่ได้ไม่     ต่ำกว่า 16MΩ ในระบบปิด

สนใจบริการโทร: 089-221-0496 ,028069367

Email : pornchai.pcs@gmail.com