ระบบผลิตน้ำบริสุทธ์

ระบบผลิตน้ำบริสุทธ์ กระบวนการผลิตน้ำ DI (DIONIZED WATER)


น้ำปราศจากไอออน (Deionized water) หรือที่เรียกกันโดยทั่วๆไป ว่าน้ำ ดีไอ (DI) เป็นน้ำที่ผ่านการกรองไอออน โดยใช้เรซิ่นเป็นตัวกรองจึงทำให้น้ำที่ได้ไม่มีไอออนหลงเหลืออยู่  และเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะโมเลกุลที่เหลืออยู่จะมีพียงโมเลกุลน้ำ(H2o) เท่านั้น  ปัจจุบันเป็นวิธีการ Deionizatoin เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการทำน้ำบริสุทธิ์  และยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับ วิธีการทำน้ำบริสุทธิ์อื่นๆ

ระบบผลิตน้ำบริสุทธ์   หรือ การกำจัดประจุในน้ำ (DEIONIZATION)


ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์  หรือ การกำจัดประจุในน้ำ (DEIONIZATION)
ขบวนการจัดการประจุในน้ำ เป็นวิธีการหนึ่งในการกำจัดหรือลดปริมาณประจุบวก (Cation)และประจุลบ (Anion) ที่มีอยู่ในน้ำ น้ำที่ผ่านขบวนการนี้แล้วจะเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์มาก ขบวนการนี้สามารถทำได้โดยการใช้สารเคมีชนิดหนึ่งเรียกว่า “Ion Exchange Resin” (เรซิ่นแลกเปลี่ยนประจุ) อุปกรณ์ที่ใช้ก็คล้ายกับอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำอ่อน ในการทำน้ำบริสุทธิ์นั้นเราปล่อยน้ำให้ไหลผ่านถังกรองที่บรรจุเรซิ่นบวก (Cation Reasin) ก่อนแล้วไหลผ่านเรซิ่นลบ (Anion Resin) อีกครั้ง ซึ่งเราเรียกวิธีนี้ว่า Two-Colummn Deionizers ก็ได้น้ำบริสุทธิ์จากขบวนการมีความบริสุทธิ์เทียบเท่าน้ำกลั่น หรืออาจะมีความบริสุทธิ์มากกว่าน้ำกลั่น ถ้าหากให้น้ำไหลผ่านหลายครั้ง เราอาจเรียกจากขบวนการน้ำนี้ว่า “น้ำกลั่น” ก็ได้ เช่นน้ำกลั่นที่ใช้ในแบตเตอรี่ปัจจุบันเป็นน้ำจากขบวนการนี้ทั้งนั้น

สนใจบริการสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ  ระบบผลิตน้ำกลั่น, ผลิตน้ำดีไอ, ผลิตน้ำดีมิน ,D.I.-Deionized Water, De min-Demineral Water)

โทร : 089-221-0496 ,028069367

Email : pornchai.pcs@gmail.com