การรีเจอเนอเรโป ( regemerant resin) แลกเปลี่ยนไอออน(resin)          

           ประโยชน์ของกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน เรซิ่นแลกเปลี่ยนไอออนสามารถกำจัดสารละลายต่างๆ  ที่อยู่ในรูปไอออนได้  อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนไอออน  ไม่เหมาะสมกับสารละลาย (TD) ที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 700 มก./ล เพราะ เป็นวิธีที่ไม่ประหยัดวิธีที่เหมาะสม กว่ามากคววรเป็น reverse  osmosis หรือ electrolysis
กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนนี้สามารถใช้ทำความสะอาดน้ำ เพื่อกำจัดสารมลทิน เฉพาะอย่างในน้ำได้ดังต่อไปนี้

  1. กำจัดความกระด้าง
  2. กำจัดความเป็นไบคาร์บอเนต
  3. กำจัดเกลือแร่ทุกชนิดเพื่อผลิตน้ำบริสุทธิ์

ระบบน้ำ
ระบบน้ำช่วยลดความกระด้างโรงงาน การรีเจอเนอเรโป ( regemerant resin) แลกเปลี่ยนไอออน(resin)
ฟืนฟูสภาพเรซิ่น
ระบบน้ำโรงงาน
ล้างเรซิ่น
เปลี่ยนสารกรองโรงงาน
ล้างแมมแปรบ
ล้างแมมแปรบกรองน้ำทะเล

 

 
 
 
 
บริษัท เพียวร์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ::Pure Cleaning Service Co.,Ltd.::บริการล้างเรซิ่น

•บริการของเรา
• ล้างเรซิ่น
• ล้างเมมเบรน
• กระบวนการผลิตน้ำ DI (DIONIZED WATER)
• ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์  (DEIONIZATION)

• Wastewater Treatment
•Boiler Water Treatment

• Cleaning Service
•Cooling Water Treatment
• Di Water Treatment
• Equipment Support
• Regenerate Resin
 
บริษัท เพียวร์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ::Pure Cleaning Service Co.,Ltd.::บริการล้างเรซิ่น
Terms of Use
| Privacy Statement


เลขที่ 7 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 36 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 089-221-0496 EMail :pornchai.pcs@gmail.com
Copyright (2015 )purecleaning-service.com. All rights reserved. Design by Pure Cleaning Service Co.,Ltd.

<\/body>