ล้างเมมเบรน( reverse osmosis membrane)
   

   เมมเบรน (Membrane)                

               ในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและมลพิษทางน้ำทั่วโลกเราได้ทำการพัฒนาเมมเบรนประสิทธิภาพสูงภายในบริษัทหลากหลายชนิด โดยใช้เทคโนโลยีที่ Toray มีความเชี่ยวชาญ กล่าวคือ เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีโพลิเมอร์ และนาโนเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน เรากำลังยื่นข้อเสนอทั่วโลกสำหรับระบบที่สามารถรับประกันได้ถึงแหล่งน้ำที่ยั่งยืนเทคโนโลยีเมมเบรนบำบัดน้ำประสิทธิภาพสูงที่ใช้นาโนเทคโนโลยี

เมมเบรนนี้ทำให้สามารถกรองโบรอนออกได้ (ซึ่งเป็นสาเหตุของ Citrus Withering และภาระมีลูกยาก) ด้วยการทำให้โครงสร้างเมมเบรนมีความละเอียดโดยอิงกับการออกแบบทางโมเลกุลอย่างเที่ยงตรง และไม่ใช้เทคโนโลยีกระบวนการ

 

 

 
 
 
 
บริษัท เพียวร์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ::Pure Cleaning Service Co.,Ltd.::บริการล้างเรซิ่น

• บริการของเรา
• ล้างเรซิ่น
• ล้างเมมเบรน( reverse osmosis membrane)
• กระบวนการผลิตน้ำ DI (DIONIZED WATER)
• ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์  (DEIONIZATION)

• Wastewater Treatment
•Boiler Water Treatment

• Cleaning Service
•Cooling Water Treatment
• Di Water Treatment
• Equipment Support
• Regenerate Resin
 
บริษัท เพียวร์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ::Pure Cleaning Service Co.,Ltd.::บริการล้างเรซิ่น
Terms of Use
| Privacy Statement


เลขที่ 7 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 36 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 089-221-0496 EMail :pornchai.pcs@gmail.com
Copyright (2015 )purecleaning-service.com. All rights reserved. Design by Pure Cleaning Service Co.,Ltd.