ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์  หรือ การกำจัดประจุในน้ำ (DEIONIZATION)
                
          ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์  หรือ การกำจัดประจุในน้ำ (DEIONIZATION)
ขบวนการจัดการประจุในน้ำ เป็นวิธีการหนึ่งในการกำจัดหรือลดปริมาณประจุบวก (Cation)และประจุลบ (Anion) ที่มีอยู่ในน้ำ น้ำที่ผ่านขบวนการนี้แล้วจะเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์มาก ขบวนการนี้สามารถทำได้โดยการใช้สารเคมีชนิดหนึ่งเรียกว่า “Ion Exchange Resin” (เรซิ่นแลกเปลี่ยนประจุ) อุปกรณ์ที่ใช้ก็คล้ายกับอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำอ่อน ในการทำน้ำบริสุทธิ์นั้นเราปล่อยน้ำให้ไหลผ่านถังกรองที่บรรจุเรซิ่นบวก (Cation Reasin) ก่อนแล้วไหลผ่านเรซิ่นลบ (Anion Resin) อีกครั้ง ซึ่งเราเรียกวิธีนี้ว่า Two-Colummn Deionizers ก็ได้น้ำบริสุทธิ์จากขบวนการมีความบริสุทธิ์เทียบเท่าน้ำกลั่น หรืออาจะมีความบริสุทธิ์มากกว่าน้ำกลั่น ถ้าหากให้น้ำไหลผ่านหลายครั้ง เราอาจเรียกจากขบวนการน้ำนี้ว่า “น้ำกลั่น” ก็ได้ เช่นน้ำกลั่นที่ใช้ในแบตเตอรี่ปัจจุบันเป็นน้ำจากขบวนการนี้ทั้งนั้น

     น้ำบริสุทธิ์จากการกำจัดในน้ำนี้ ในปัจจุบันมีการใช้กันอย่างมากมายและกว้างขวางดังตัวอย่างดังต่อไปนี้

  1. ใช้ในการล้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  2. ใช้ผลิตและน้ำล้างอุปกรณ์เครื่องแก้ว
  3. ใช้เป็นน้ำล้างครั้งสุดท้ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ห้องแล็บก่อนทำการฆ่าเชื้อ
  4. ใช้ผสมเคมีในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
  5. ใช้ผสมสารเคมีในขบวนการผลิตหลายชนิด เช่น เครื่องสำอาง พลาสติก สี และอื่นๆอีกมาก

ตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ปัจจุบันนี้การใช้น้ำที่มีความบริสุทธิ์มากๆนั้น ได้แพร่หลายออกไปในทุกๆวงการที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงเกือบทุกชนิดแล้ว

          

 

          

 
 
 
 
บริษัท เพียวร์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ::Pure Cleaning Service Co.,Ltd.::บริการล้างเรซิ่น

•ล้างเรซิ่น
• ล้างเมมเบรน
• กระบวนการผลิตน้ำ DI (DIONIZED WATER)
• ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์  (DEIONIZATION)
• Wastewater Treatment

•Boiler Water Treatment
• Cleaning Service
•Cooling Water Treatment
• Di Water Treatment
• Equipment Support
• Regenerate Resin
 
บริษัท เพียวร์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ::Pure Cleaning Service Co.,Ltd.
::บริการล้างเรซิ่น ไส้กรองเมมเบรน ระบบน้ำ Ro Di ออกแบบและติดตั้งระบบกรองน้ำบริสุทธิ์


เลขที่ 7 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 36 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 089-221-0496 EMail :pornchai.pcs@gmail.com
Copyright (2015 )purecleaning-service.com. All rights reserved. Design by Maytee.
<\/body>